We are currently looking for a Dental Technician to join our team:

- Ceramist
- Plaster room
- Denturist
- Metal, Zirconia structures
- Implants

 

Poszukujemy Technika Dentystycznego oraz pomocnika na stanowiska:

- Porcelana
- Modele
- Protezy
- Podbudowy
- Implanty